SIA “ZILVAS KOKS” veic ieguldījumus procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4.i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” ietvaros

Projekts “SIA “ZILVAS KOKS” ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija” (AIZD-DIGI-59)

SIA “ZILVAS KOKS” automatizācijas un digitalizācijas līmenis esošajos ražošanas procesos vērtējams kā zems. Uzņēmumā daļa procesu tiek veikti ar manuālo darbu, kuru aizstājot ar automātiskajām iekārtām var uzlabot uzņēmuma kopējos darbu procesus.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks būtiski automatizēts un digitalizēts SIA “ZILVAS KOKS” koka palešu naglošanas process, samazināsies manuālais darbs, kas paaugstinās arī darba drošības nosacījumus un augs izgatavotās produkcijas kvalitāte un apjoms. Šīs iekārtu līnijas iegāde un ieviešana palīdzēs uzņēmumam sasniegt izvirzītos mērķus.

Digitalizācijas un automatizācijas līmeņa paaugstināšanas projekta ietvaros veikto pasākumu un investīciju rezultātā tiks sekmēta uzņēmuma attīstība, paaugstināsies produktivitātes rādītāji. Paaugstināsies produktivitāte uz vienu darbinieku, kas iesaistīts palešu naglošanas procesā, kā arī vidējā produktivitāte mēnesī. Pēc ieguldījumiem digitālajā transformācijā ražotnē ir paredzams, ka būs augstāka darba drošība (piemēram, samazinot manuālā darba apjomu, samazināsies arodtraumu risks) un mazāks brāķu skaits. Ražotnē būs arī augstāka ražošanas kvalitāte, jo palešu naglošana būs automatizēta.

Rezultātā pēc ieguldījumiem digitālajā transformācijā uzņēmums būs gan ilgtspējīgāks, gan konkurētspējīgāks, gan eksportspējīgāks.

Projekta kopējās izmaksas: 248 000,00 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 186 000,00 EUR

Paredzamā kapitāla atlaide: 86 800,00 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 08.2023.–03.2025.

#NextgenEU, #InvestEU

OUR CONTACTS

E-mail: zilvaskoks@inbox.lv
Phone: +371 29526983
Address: Zilvas, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223, Latvia